İHALE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  


 

Anket
* Sitemizi Nasıl Buldunuz?
 
Kötü
 
İdare Eder
 
İyi
 
Çok İyi
Haberler » Güncel Mevzuat Değişikliği
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
27 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29696
YÖNETMELİK
Kamu İhale Kurumundan:
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Hava ambulansı hizmeti ve yangın ile mücadele amaçlı hava aracı hizmeti alımına ilişkin olarak adaylardan ve isteklilerden ekonomik ve mali yeterlik belgeleri ile iş deneyimini gösteren belgeler istenmez. Bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin son fıkrasında düzenlenen ve bu Yönetmeliğin eki Tip İdari ve Tip Ön Yeterlik Şartnamelerinin İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri/Ön Yeterlik Başvurusu İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri/Yeterlik Başvurusu İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri başlıklı maddelerinde yer verilen sicil, izin, ruhsat gibi belgelerin iş ortaklarından herhangi biri tarafından sunulmasına ilişkin düzenleme sivil havacılık mevzuatı esas alınarak yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendine “Ar-Ge merkezlerinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde,” ibaresi, “ortaya çıkan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bunlar dışında özkaynaklarla geliştirilmiş ve değerlendirilmesi için gerekli usulleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıktığı belgelendirilen” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-7’sinde yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 22 nci maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

22.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-8’inde yer alan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ayrıca yüklenici, ilgili mevzuatı uyarınca mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenleri çalıştıramaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-8’inde yer alan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 39 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Çalışanların sağlık ve güvenliğine ilişkin tedbirler
Madde 39 – Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerler bakımından, yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak ve çalışanların mevcut koşullara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, dinlenmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, meslek hastalıklarından korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya kontrol teşkilatının kendisine vereceği talimata uymak zorundadır.
Yüklenici, bütün giderleri kendisine ait olmak üzere, sözleşme konusu işin yürütülmesi sırasında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca alınması zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almakla yükümlüdür.”

MADDE 6 – Bu Yönetmeliğin;
a) 2 nci maddesi 1/3/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür
 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
4/3/2009 27159 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 3/7/2009 27277
2- 10/1/2010 27458
3- 4/3/2010 27511
4- 16/12/2010 27787
5- 16/3/2011 27876
6- 20/4/2011 27911
7- 16/7/2011 27996
8- 15/7/2012 28354
9- 13/4/2013 28617
10- 24/9/2013 28775
11- 28/11/2013 28835
12- 25/12/2013 28862
13- 7/6/2014 29023
14- 16/8/2014 29090
15- 25/10/2014 29156
16- 12/6/2015 29384
17- 27/6/2015 29399
18- 28/7/2015 29428
 
 

« geri dön
Faydalı Linkler
Sağlık Mh. Marmara Sk. No16/16 Çankaya/ANKARA
 


info@ihalemevzuat.com
+90 312 232 00 25
+90 507 639 14 93


info@ihalemevzuat.com
www.ihalemevzuat.com
     
© Copyright 2015 Ekap Kararları | Design By MGA Bilişim
Web Tasarım
Seo

İşitme Cihazları Fiyatları
Dünya Haritası Tablo
İşitme Cihazları Fiyatları
ankara lazer epilasyon
mobil konkasör
Dental Clinic Ankara
Tablo Çerçevesi
Dental Clinic Ankara
Tablo Çerçevesi
Baş Boyun Cerrahisi
Soft Starter
Soft Starter
ankara web tasarım
ankara web design
sabit kırma eleme
Atatürk Tablo
Baş Boyun Cerrahisi
Atatürk Tablo
Soft Starter Fiyat
otomatik briket makinesi
briket makinası
bordür makinesi
briket üretim tesisi
briket fiyatları
los pesos de los bloques de hormigon
differences between clay bricks and concrete blocks
differences between clay bricks and concrete blocks
how to make lightweight concrete blocks
how to reinforce concrete block
parquet and briquette machine
parquet and briquette machine
pierre de cable electrique
pierre de cable electrique
kb36 usine automatiques pour produire des parquets en beton et briques
ankara iskele kiralama
Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır
kiralık iskele
dış cephe iskelesi
Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır
kalıp sistemleri
betonarme kalıp sistemleri
ikinci el dış cephe iskele fiyatları
iskele kalıp sistemleri
scaffolding for sale
bez çanta toptan
bez çanta toptan
nonwoven çanta toptan
market çantası toptan
bez market çantası
bez market çantası
küresel ısınma nedenleri ve sonuçları
küresel ısınma nedenleri ve sonuçları
küresel iklim değişikliği
nonwoven bag
non woven bags wholesale
tote bags
tote bags
wholesale tote bag
wholesale tote bag
evde sağlık hizmetleri
yatak yarası
evde serum
yaşlı bakım
ergoterapi
yatalak hasta bakımı
ankara dermatoloji uzmanı
atopik dermatit
egzama kremi
soğuk hava deposu
endüstriyel soğutma
nemlendirme sistemleri
soğuk hava deposu
humidification systems
işitme cihazı
işitme cihazı markaları
işitme cihazı fiyatları
sol kulak çınlaması
ankara işitme cihazı
işe giriş raporları
işe giriş raporları
işe giriş sağlık raporu
işe giriş sağlık raporu
adana sağlık raporu
tam teşekküllü sağlık raporu
soft starter
motor sürücü
enerji analizörü
endüstriyel elektrik ve otomasyon sistemleri
tv screen protector 70 inch
outdoor tv screen protector
samsung tv screen protector
flat screen tv protector
flat screen tv protector
55 inch tv screen protector
65 inch tv screen protector
apple imac 27 inch screen protector
tv screen protector
tv screen protector
uber es
desarrollo de software a la medida en chile
man down
diş ağrısına ne iyi gelir
sabit kırma eleme
Mobile Crusher
Mobile Crusher
Дробилка
Дробилка
mobil kırma eleme tesisi
mobil kırma eleme tesisi
Interlocking Stone Machine
Interlocking Stone Machine
Pumice Machine
Pumice Machine
Machine à Blocs et à Pavés
Machine à Blocs et à Pavés
Cold Room Shelves
Cold Room Shelves
Ortodontist Ankara
Ortodontist Ankara
Diş Teli Tedavisi
Diş Teli Tedavisi
Lazer Epilasyon Cihazı
Lazer Epilasyon Cihazı
elazer cihaz
elazer cihaz
cilt analiz cihazı
cilt analiz cihazı
kiralık lazer epilasyon cihazı
kiralık lazer epilasyon cihazı
Web Whatsapp
Web Whatsapp
bluestacks güvenli mi
bluestacks güvenli mi
framework örnekleri
framework örnekleri
Motor Sürücü
Motor Sürücü
Servo Motor
Servo Motor
Kaçak Akım Rölesi
Kaçak Akım Rölesi
Hollywood Smiles
Hollywood Smiles
İmplant Fiyatları
İmplant Fiyatları
dolgu sonrası ağrı
dolgu sonrası ağrı
yanlış kanal tedavisi sonuçları
yanlış kanal tedavisi sonuçları
emax kaplama
emax kaplama
arayüz fırçası nasıl kullanılır
arayüz fırçası nasıl kullanılır
diş eti tedavisi fiyatı
diş eti tedavisi fiyatı
kiralık iskele
kiralık iskele
perde beton nasıl yapılır
perde beton nasıl yapılır
Akışkan yataklı kurutucu
Akışkan yataklı kurutucu
döşeme kalıbı nasıl yapılır
döşeme kalıbı nasıl yapılır
dış cephe iskelesi
dış cephe iskelesi
iskele kurulumu
iskele kurulumu
flanşlı iskele fiyatları
flanşlı iskele fiyatları
platform iskele
platform iskele
İskele Kalıp Sistemleri
İskele Kalıp Sistemleri
hollywood smile
hollywood smile
üroloji doktoru
Private Screen For Laptop
Private Screen For Laptop
75 İnch Tv Screen Protector
75 İnch Tv Screen Protector
55 İnch Tv Screen Protectors
55 İnch Tv Screen Protectors
Anti Glare Tv Screen Protector
Apple İmac 27 İnch Screen Protector
Apple İmac 27 İnch Screen Protector
Blue Light Screen Protector Monitor
Blue Light Screen Protector Monitor
60 Tv Screen Protector
60 Tv Screen Protector
Akım Trafosu
Akım Trafosu
Ağız ve Diş Sağlığı
Ağız ve Diş Sağlığı
lazer epilasyon ankara
lazer epilasyon ankara
ankara ortodontist
ankara ortodontist
ortodontik tedavi
ortodontik tedavi
ankara lazer epilasyon
ankara lazer epilasyon
oversize kıyafet
oversize kıyafet
Ankara Ortodonti
Ankara Ortodonti
Strese Bağlı Egzama Nasıl Geçer
Strese Bağlı Egzama Nasıl Geçer
Ankara gülüş estetiği
Ankara gülüş estetiği
Beton Santralleri
Üroloji Ankara
Üroloji Ankara
Beton Santralleri
İmplant Diş
endodonti nedir
endodonti nedir
İmplant Diş
Profilo Yetkili Servis Bursa
Profilo Yetkili Servis Bursa
Wcoins
Wcoins
seo link
seo link
seo link
seo link
İş Sağlığı ve Güvenliği
İmplant Vidası Takıldıktan Sonra Diş Ne Zaman Takılır?
İmplant Vidası Takıldıktan Sonra Diş Ne Zaman Takılır?
invisalign
invisalign
PRP
PRP
Scaffolding Companies
Scaffolding Companies
Protetik Diş Tedavisi Nedir?
Protetik Diş Tedavisi Nedir?