Bilançoda yer alan Yıllara Yaygın İnşaat maliyetleri, Gelir tablosundaki Satış tutarı olarak değerlendirilebilir mi? ( Danıştay 13. Daire Kararı )
Bilançoda yer alan Yıllara Yaygın İnşaat maliyetleri, Gelir tablosundaki Satış tutarı olarak değerlendirilebilir mi? ( Danıştay 13. Daire Kararı )