İstekli tarafından, çalıştırılacak personel için asgari ücretin üzerinde ücret öngörmüş olduğu gerekçesiyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
İstekli tarafından, çalıştırılacak personel için asgari ücretin üzerinde ücret öngörmüş olduğu gerekçesiyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?