İş eksilişi olan işte, Alt yükleniciye Sözleşme bedeli esas alınmak suretiyle Alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?
İş eksilişi olan işte, Alt yükleniciye Sözleşme bedeli esas alınmak suretiyle Alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?